Priser for taksttjenester 
Se våre priser nedenfor og book befaring
Tilstandsrapport

Leilighet i blokk og høyhus uten utvendig vurdering eller av fellesområder inkl 2 våtrom

 9 500,-

Bolig/fritidsbolig inkl 2 våtrom

0-150m2

 14 900,-

151-250m2

 15 900,-

251-350m3

 16 900,-

Over 350m2

Avtales spesielt

Rekkehus/halvpart av tomannsbolig

 12 900,-

Fritidsbolig uten innlagt strøm og vann

 10 000,-

Tillegg til tilstandsrapport

Frittstående og fullt innredet gjestehus, utleiebolig eller anneks som krever full befaring

Bygget prises etter størrelse iht prisliste

Tilleggsbygg (garasje/uthus) pr stk

1 500,-

Ekstra innredet boenhet

2 000,-

Ekstra våtrom utover 2 inkl, pr stk

1 500,-

Verditakst i rapporten

2 000,-

Andre rapporter

Verditakst < 250 m2

8 500,-

Tillegg over 250 m2 og ekstra bygning eller boenhet

1 500,-

Enkel verdivurdering

6 000,-

Byggelånsoppfølging

Forhåndstakst med befaring

8 500,-

Forhåndstakst uten befaring

7 500,-

Ferdigtakst som en del av byggelånsoppfølging

6 500,-

Midtveiskontroll 

Prises etter medgått tid ihh til timepspris

Uavhengig kontroll

Våtrom og tetthetskontroll, inntil 2 våtrom

9 600,-

Ekstra våtrom pr stk

1 800,-

Registrerte avvik, pr stk

1 800,-

Større prosjekter 

Ta kontakt for pris

Annet

Kjøregodtgjørelse pr km utenfor Lillehammer inkl reisetid

20,-

Timespris

1 500,-

Andre henvendelser/tjenester

Etter avtale

Tilsendt takst pr post 

500,-

Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før befaring vil det påløpe et gebyr på kr. 2000 inkl. mva. Avbestilles oppdraget etter befaring vil det bli fakturert etter medgått tid.