taksering av bolig og eiendom 
Se våre tjenester og book befaring
Våre tjenester
1
Takstingeniør
lars erik sandvoll

Lars Erik Sandvoll har tilegnet seg solid erfaring fra byggebransjen, både praktisk og teoretisk og har mye kompetanse om bygningsmessige forhold. Hans arbeidsområde er for det meste i Lillehammerområdet, men også Gudbrandsdalen og andre steder i nærområdet.

Book

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport som er basert på takstmannens befaring og en grundig gjennomgang av boligen som skal selges.

1. januar 2022 kom det endringer i avhendingsloven som stiller strengere krav til dokumentasjon ved salg av bolig. Boligens tilstand må dokumenteres skikkelig og man kan ikke lenger selge boligen «slik den er». Takstmannens jobb er å gå gjennom boligen, og han følger en sjekkliste med de punktene som skal undersøkes og beskrives. Etter befaring utarbeider han en tilstandsrapport som dokumenterer hvilken tilstand de forskjellige bygningsdelene er i og det gis tilstandsgrader (TG) hvor TG0 er helt nytt og uskadet og TG3 er kritisk tilstand. For at kjøper skal få en pekepinn på kostnadene han kan vente seg ifb med store og nødvendige utbedringer som må gjøres, gis det et kostnadsestimat på bygningsdelene med TG3.

Når boligen selges med en tilstandsrapport som beskriver feil og mangler, kan ikke kjøper komme etterpå og klage på feil og mangler som han burde ha lest om i tilstandsrapporten før han kjøpte.

Book

Verditakst

En verditakst er en enkel beskrivelse av boligen med oppmåling. Den beskriver ikke alle feil og mangler slik som i en tilstandsrapport, men kan inneholde en enkel beskrivelse av vedlikehold som er utført i boligen. En verditakst brukes mest i arvesaker og som dokumentasjon til finansinstitusjoner ved lån og refinansiering. Verditakst anbefales ikke ved salg av bolig.

Book

Byggelånsoppfølging

Banker og finansinstitusjoner krever ofte kontroll av kvittering mot hva som er levert og utført fra entreprenørens side. Dette er for å være sikker på at entreprenøren bare får betalt for det som faktisk er utført og levert. Takstmannen kan kontrollere dette og rapporterer kostnadene i forhold til byggingens fremdrift.

Book

Forhåndstakst

Når noen skal låne penger i banken for å bygg nytte eller bygge på/renovere, kreves en forhåndstakst for at banken skal være trygg på at lån til bygging/ombygging er innenfor rammen av boligens fremtidige verdi.

Nytt bygg

Takstmannen får tilsendt tegninger og budsjett på nytt bygg og beregner verdien på grunnlag av dette. Befaring er som regel ikke nødvendig.

Tilbygg/ombygging

Takstmannen beregner den fremtidige totalverdien utifra verdien på eksisterende bygg og verdien på det som skal bygges. Befaring er nødvendig her, for å kunne beregne verdien på eksisterende bygg og den fremtidige verdien etter ombygging.

Book

Ferdigtakst

Når bygget er ferdigstilt, ønskes det ofte en ferdigbefaring for lage en verditakst av det ferdige bygget.

Book

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll tiltaksklasse 1, som er kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger. Tiltakshaver er ansvarlig for å bestille foretak til å utføre kontrollen.

Book

Vedlikeholdsplaner

Vi tilbyr å utarbeide vedlikeholdplaner for borettslag, sameier og boligselskap. For at styret skal kunne ivareta bygningsmassen på best mulig måte, er dette et viktig verktøy for å vite hvilket vedlikehold som må utføres raskt og hva som kan vente.

Lars erik Sandvoll

Takstingeniør

Takstingeniør Lars Erik Sandvoll er en erfaren takstmann som er sertifisert i Norsk Takst og har drevet med takstoppdrag siden 2015.